Rakstīt un vingrināties

Šeit pieejami dažādi uzdevumi latgaliešu rakstu valodas apguvei. Kā pareizi rakstīt, ievērojot pareizrakstības noteikumus? Vingrināmies latgaliešu vārdu un vārdformu rakstībā, apgūstam jaunus vārdus vai nostiprinām tos, kurus jau zinām. Pārrunājam, kāpēc un kādās situācijās latgaliešu rakstu valoda un tās pareizrakstība ir svarīga.

Runāt par rakstību un aplūkot piemērus

Vingrinājumi, spēlītes

Diktāti

> Pareizrakstības mācību materiāls lakuga.lv