Nicole Nau

received_10156114084112199
Valodniece, Poznaņas Adama Mickeviča Universitātes profesore
Mājaslapa (angļu valodā): http://naunicol-e.home.amu.edu.pl/
Zinātniskās publikācijas

Pētījumi galvenokārt par latviešu un latgaliešu valodas gramatiku.

2011. g. publicējusi latgaliešu valodas zinātnisko gramatiku angļu valodā (A short grammar of Latgalian, München: Lincom Europa)

Latviešu kā svešvalodas mācību materiālu autore un līdzautore
Izdotās mācību grāmatas un raksti par svešvalodas apguvi

Iepriekšējie projekti:

Datu bāze / portāls “Dziedzictwo językowe Rzeczypospolity/Poland’s Linguistic Heritage”, sk. www.inne-jezyki.amu.edu.pl. Portāls izveidots 2011-2012 g. un ietver:

Izglītojošais portāls languagesindanger.eu“. Portāla mērķauditorija ir vidusskolēni, studenti un skolotāji, tā tēmas ir valodu daudzveidība pasaulē, apdraudētās valodas un valodas dokumentēšana. Portālā iekļauta īsa informācija par latgaliešu valodu un uzdevumi ar latgaliešu mīklām.